Kamis, 27 Juni 2013


Macam Macam Sihir


Seperti biasa saya akan share hanya hadits nya saja,sebelum itu saya kasih tau dulu pengertian sihir menurut bahasa, jadi Sihir secara bahasa ialah ungkapan tentang suatu perkara yang disebabkan oleh sesuatu yang samar dan lembut.dibawah ini adalah hadits-hadits nya:

  Imam Ahmad berkata : �Telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja �far.dari �Auf.dari  hayyam bin al-ala dari qathan bin qabishah,dari bapak nya (qabishah) bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad saw bersabda �Iyafah, tharq dan thiyarah adalah termasuk jibt�

keterangan :

Iyafahialah meramal nasib dengan menerbangkan burung.
Tharq ialah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah.
Dan adapun  jibt ialah �senandung syetan�

   Ibnu �abbas Radhiyallahu �Anhuma menuturkan Rasullah saw bersabda  �Barang siapa mempelajari ilmu nujum,maka sesungguh nya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir,setiap bertambah ilmu yang di pelajari nya bertambah pula dosa nya� [hadits riwayat Abu dawud dan isnad nya shahih]


  An-Nasa�I meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu �Anhu  �Barangsiapa yang membuat suatu buhulan, lalu meniupkan kepada nya(Sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir),maka dia telah melakukan sihir,maka dia telah berbuat syirik; sedang barangsiapa yang menggantungkan sesuatu barang , maka diri nya dijadikan Allah  mengandalkan barang itu�


 Ibnu Mas�ud menuturkan bahwa Rasullah Saw bersabda �Maukah kamu beritahu apakah �Adh-h itu? Ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan  dan menghasut diantara orang orang (hadits riwayat Muslim)


 Kandungan Artikel ini:
1.Ilmu Nujum (Astrologi) adalah termasuk salah satu macam sihir
2.Diantara macam sihir(jibt) yaitu  Iyafah, tharq dan thiyarah
3.Membuat buhulan dengan ditiupkan kepadanya  termasuk macam sihir
4.Dan mengadu domba juga termasuk macam sihir.

0 komentar:

Posting Komentar